Nieuws

Pups Donna & Dex

Ook de pups van Donna & Dex zijn bij hun families

DAX

FINN

TESS

MARLEY

LIZZY

Pups Holly & Freeman

De pups van Holly & Freeman zijn gelukkig bij hun familie

BOWIE

BENZ

BELLA

COOPER

ROVER

MOLLY (Sandra)

MOLLY (Sven)

LUNA

SARA

Dat zijn dan alle pups, gelukkig bij hun nieuwe families